Zlatý kôň

Náučný chodník Prosňanským chotárom sa skladá z dvoch okruhov, horný okruh Zlatý kôň má dĺžku 8,4km a dolný okruh Uhliská 5,7km. Oba okruhy sa stretávajú v centre obce. Chodník predstavuje pre obyvateľov Prosného a mikroregiónu Marikovskej doliny, ako aj pre turistov možnosť bližšie a detailnejšie spoznať  históriu, spojenú s turistickou prechádzkou po okolitej prírode.

Trasa náučného chodníka > https://connect.garmin.com/modern/activity/799328397

Horný okruh Zlatý kôň prechádza cez keltský hrádok Zlatý kôň a taktiež cez sídlisko Púchovskej kultúry v časti Hviezda. Chodník sa skladá z siedmych info tabúl v teréne a štyroch v centre obce. Jedna tabuľa informuje o historických nálezoch na tomto mieste, na ďalšej je povesť o tom ako z biča breza vyrástla. Ďalších päť tabúľ je zameraných na liečivé účinky rastlín a stromov a hľadanie pokoja a harmónie  v prírode. Súčasťou chodníka sú aj tri drevené sochy. Socha kopáča z erbu obce a súsošie Adama a Evy sa nachádza v centre obce. Sochu ženy s dieťaťom nájdete na najvyššom bode chodníka- vrchole  Žeravica (608 m.n.m.). Socha ženy s dieťaťom znázorňuje milujúcu  matku , ako zrod života a lásku k všetkým jej deťom . Pod jej nohami na podstavci sú symboly živlov, ktoré nás ovplyvňujú, božie oko a ruka, ktoré nás majú viesť  na našej ceste životom .Na mape  v centre obce sú doplnené jednotlivé názvy častí chotára tak, ako ich nazývali obyvatelia pred stáročiami. Na trase je šesť miest s lavičkou a tri miesta s možnosťou opekania.

Video Príbeh jedného stromu môžete nájsť TU

V tomto roku v spolupráci s poľovníckou spoločnosťou Skalka chceme v časti Hviezda vybudovať prístrešok, ktorý bude slúžiť aj na núdzové prenocovanie.

QR – kód