Chodník Marikovským chotárom na RTVS v sobotu 22.4.2023