Niečo o DPCL

Detská Považská cykloliga je regionálne podujatie zamerané na podporu a rozvoj športu, a taktiež a aktívneho pohybu detí v regióne.  Zúčastňujú sa ho ale aj deti z iných regiónov a tak isto zo zahraničia.  

Detská Považská cykloliga má aj charitatívny charakter, nakoľko takmer celá časť štartovného je darovaná na potreby detského oddelenia Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. V minulom roku boli za vyzbieranú čiastku zakúpené dva germicídne žiariče. Celé podujatie sa nesie v duchu sloganu ,, My deťom a deti deťom“. To znamená, že my, organizátori, pripravíme podujatia, na ktorých  si deti zašportujú a zabavia sa. Štartovné, ktoré deti zaplatia, ide na podporu detí v nemocnici, ktoré nemajú to šťastie si spolu s nami zašportovať.  

Naše podujatia zaradené do série DPCL sú zamerané na všestranný rozvoj detí a mládeže. Ako sprievodné akcie realizujeme v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky aj výuku na poznávanie lesa formou rôznych hier. Ďalej pre rozvoj pohybového aparátu spolupracujeme s Horolezeckým klubom HK Manín, ktorý pre deti pripravuje rôzne lanové prekážky a cesty. 

Cieľom Detskej Považskej cykloligy je aby sa deti zabavili športom spolu s kamarátmi, načerpali skúsenosti a ak by sa chceli posúvať v tomto športe ďalej, tak im vieme ponúknuť aj túto možnosť v podobe organizovaných tréningov v klube CK EPIC Dohňany a prípadne kontakty na iné kluby SZC a ČSC podľa toho, z akého regiónu alebo štátu deti pochádzajú.