Štartovné z DPCL venované v prospech združenia Ďeťom s rakovinou n. o.

Vážení priatelia, milé deti.

Chcem Vám Veľmi pekne poďakovať za priazeň a účasť na tohtoročnej Detskej Považskej cyklolige.

Hlavne sa chcem poďakovať organizátorom jednotlivých kôl DPCL ,ktorí obetovali svoj čas a prostriedky , aby pripravili jednotlivé kolá.

  •            Súlov: Slavo Strečancký a jeho tím
  •            Dohňany: Ivka Štefániková, Jožko Štefánik , Martin Riška a ich tím
  •            Praznov: Maťo Ržonca, Maťo Smatana a ich tím
  •            Horné Srnie : Pavol Húserka a jeho tím
  •            Pružina: Ján Priedhorský a jeho tím

Ďalej moje poďakovanie patrí rozhodcom SZC ktorí dohliadali na celé preteky a vždy zabezpečili hladký priebeh pretekov.

Taktiež poďakovanie patrí všetkým sponzorom jednotlivých kôl.

Tento ročník sa niesol pod mottom „My deťom a deti deťom“. My dospelí pripravíme závod deťom, na ktorom si zašportujú a zabavia sa so svojimi kamarátmi. Symbolické štartovné (1 euro), ktoré deti zaplatia poputuje v celej výške v prospech združenia Deťom s rakovinou n.o.( www.detomsrakovinou.sk). Za získané prostriedky zakúpi potrebné veci, ktoré prinesú radosť  deťom v onkologickom centre. A tak deti svojím príspevkom prinesú radosť svojim rovesníkom, ktorí nemajú to šťastie takto si zašportovať.

S radosťou Vám oznamujem ,že dnes 27.09.2017 sme hračky zakúpené zo štartovného  vo výške 813Eur odovzdali neziskovej organizácii  Deťom s rakovinou n.o . Náš projekt podporil aj majiteľ obchodu Svet hračiek  Mimmi pán Tamajka Michal,  ktorý venoval ďalšie hračky v hodnote 130Eur.

Teší ma , že ste každý svojim pričinením spravili niečo pre radosť druhých.

Ešte raz ďakujem všetkým za účasť a podporu.

Teším sa na ďalší ročník a stretnutie s Vami  na DPCL 2018