Štartovné a príspevky z DPCL prispeli na zakúpenie saturačného prístroja pre detské oddelenie v Považskej Bystrici