Otvorenie náučného chodníka Udiča-Jasenica-Uhry 30.10.2018

Vážení priatelia turistiky, prírody a histórie,
pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky Vás pozývame na otvorenie náučného chodníka
UDIČA-JASENICA-UHRY
V utorok 30.10.2018 o 12:00 hodine na Udičáku-Jaseničáku

Hostia:
Štefan Meliš, regionálny amatérsky historik, archeológ Ladislav Janech s výstavkou zo svojej archeologickej zbierky
Peter Janičík z OZ Hradiská