Dar NSP Pov Bystrica

Dnes sme odovzdali štartovné z Detskej Považskej cykloligy 2019 Detskému oddeleniu v Považskej Bystrici. Detské oddelenie z týchto prostriedkov zakúpilo prenosný monitor vitálnych funkcií .Veríme že im bude dobre a dlho slúžiť. A tak pomôže pri liečbe malých pacientov.
Ďakujeme všetkým organizátorom, účastníkom a darcom DPCL2019 za vašu účasť a podporu.
Už teraz sa tešíme sa na Ďalší ročník DPCL 2020

Presný kalendár bude zverejnený začiatkom roka 2020

Darovacia zmluva