Odpočívaj v pokoji, Mirko Kukučka

Odpočívaj v pokoji, Mirko Kukučka

Od soboty večera bol nezvestný jeden z našich dlhoročných členov Mirko Kukučka. Až včera na obed sa podarilo nájsť jeho telo, žiaľ už bez známok života. Zradilo ho jeho srdiečko. Bol to človek na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť, keď sa jednalo o pomoc druhým. Prišiel vždy veľmi rád a svoje veci odložil na potom. Keď sa jednalo o prípravu pretekov, ktoré sme organizovali, tak vždy prichádzal medzi prvými a odchádzal až keď bolo všetko dokončené a upratané. Bolo nám radosťou s tebou tvoriť podujatia pre druhých. Je málo ľudí s tak veľkým srdcom ako si bol ty Mirko. To srdce ťa žiaľ nakoniec zradilo a prestalo biť. Sme radi, že sme mohli s tebou stráviť tieto spoločné okamihy. Navždy ostaneš v našich spomienkach a srdciach. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa snažili o tvoje nájdenie. Polícií, hasičom, kynologickým pátračom, spolupracovníkom a ďalším dobrovoľníkom.…
Read More